Wywiad

Zapraszam do wysłuchania wywiadu w Radiu Kaszebe o trudach zdalnego nauczania i adaptacji szkolnej i przedszkolnej w czasie Pandemii

Przez okres izolacji społecznej oraz zdalnej nauki najczęściej skupialiśmy się na problemach edukacji przez pryzmat naszych dzieci. Zajęcia zdalne nie działały tak jak powinny https://qarshi.com/bokstaven-h/index.html , tematy nie były należycie omówione, a zadań domowych było za dużo. Należy jednak pamiętać, że to nie był również łatwy czas dla nauczycieli. Najczęściej zgłaszane niedogodności to problemy techniczne i brak umiejętności ich opanowania, ale także emocje. W dzisiejszym Klubie porozmawiamy także o emocjach jakie towarzyszą rodzicom  i dzieciom przy pierwszych wizytach w szkole czy przedszkolu.