Wywiad

Zapraszam do wysłuchania wywiadu w Radiu Kaszebe o trudach zdalnego nauczania i adaptacji szkolnej i przedszkolnej w czasie Pandemii

Przez okres izolacji społecznej oraz zdalnej nauki najczęściej skupialiśmy się na problemach edukacji przez pryzmat naszych dzieci. Zajęcia zdalne nie działały tak jak powinny, tematy nie były należycie omówione, a zadań domowych było za dużo. Należy jednak pamiętać, że to nie był również łatwy czas dla nauczycieli. Najczęściej zgłaszane niedogodności to problemy techniczne i brak umiejętności ich opanowania, ale także emocje. W dzisiejszym Klubie porozmawiamy także o emocjach jakie towarzyszą rodzicom  i dzieciom przy pierwszych wizytach w szkole czy przedszkolu.