Polityka Prywantości

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Pozytywna Dyscyplina Gdynia Justyna Brzozak, Gryfa Pomorskiego 79i m3, 81-572 Gdynia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.